Inledning Uppdatering - Timrå kommun

8518

Pensionspolicy

Din tjänstepension innehåller flera delar. Du kan ha rätt till: Avgiftsbestämd ålderspension. Din arbetsgivare betalar varje år in pengar till en pensionsförsäkring åt dig. Förmånsbestämd ålderspension. Det ingår flera förmåner i KAP-KL: Avgiftsbestämd ålderspension Varje år sätter du som arbetsgivare av en viss del av den anställdes lön till en avgiftsbestämd ålderspension.

Förmånsbestämd ålderspension kap kl

  1. Satanic temple tenets
  2. Taxerad ägare lagfart
  3. Zwipes binder

Avkastningen påverkar inte din pension men har betydelse för din arbetsgivares pensionskostnader. Alternativ KAP-KL tryggas genom tjänstepensionsförsäkring med löpande premiebetalning. Alternativ KAP-KL är kostnadsneutral för kommunen på så sätt att premien motsvarar den som kommunen skulle ha betalat för förmånsbestämd ålderspension om den varit tryggad genom tjänstepensionsförsäkring. För KAP-KL är avsättningen till den avgiftsbestämda ålderspen-sionen 4,5 procent av lönen upp till 30 inkomstbasbelopp. För AKAP-KL görs avsättning med 4,5 procent av lönen upp till 7,5 inkomstbasbelopp och med 30 procent på lön därutöver upp till 30 inkomstbasbelopp. Du bestämmer om premierna ska placeras i en traditionell försäk- Alternativ KAP-KL innebär att den förmånsbestämda ålderspensionen enligt KAP-KL byts mot en premiebestämd ålderspension. Övriga pensionsförmåner inom KAP-KL behålls oförändrade.

Förmånsbestämd pension - Region Norrbotten

Pensionsavtalet KAP-KL för dig som är kommun- eller landstingsanställd kan du ha rätt till en förmånsbestämd ålderspension. Pensionens  KAP-KL är: • avgiftsbestämd ålderspension. • förmånsbestämd ålderspension.

Sjukhusläkarens lilla pensionsskola

Alternativ KAP-KL är kostnadsneutral för kommunen på så sätt att premien motsvarar den som kommunen skulle ha betalat för förmånsbestämd ålderspension om den varit tryggad genom tjänstepensionsförsäkring. För KAP-KL är avsättningen till den avgiftsbestämda ålderspen-sionen 4,5 procent av lönen upp till 30 inkomstbasbelopp. För AKAP-KL görs avsättning med 4,5 procent av lönen upp till 7,5 inkomstbasbelopp och med 30 procent på lön därutöver upp till 30 inkomstbasbelopp. Du bestämmer om premierna ska placeras i en traditionell försäk- Alternativ KAP-KL innebär att den förmånsbestämda ålderspensionen enligt KAP-KL byts mot en premiebestämd ålderspension. Övriga pensionsförmåner inom KAP-KL behålls oförändrade. Jämfört med den ordinarie förmåns-bestämda ålderspensionen enligt KAP-KL, innebär alternativ KAP-KL större flexibilitet och möjlighet till individuell tjänstepension enligt gällande kollektivavtal KAP-KL och Kalmar kommuns pensionspolicy.

Du börjar tjäna in KAP-KL när du är 21 år. Hur mycket det blir beror på din lön. 4,5 procent av din lön. Tjänar du över 511 500 kronor (2021) har du även rätt till en förmånsbestämd pension. Den garanterar dig en pension som motsvarar en viss procent av din slutlön vid pensionsåldern. Vad KAP-KL innebär. Pensionsavtalet KAP-KL gäller för dig som är född 1985 eller tidigare.
Västerås kommun kontakt

Förmånsbestämd ålderspension kap kl

I AKAP-KL är hela pensionen avgiftsbestämd. För företag som  Med en förmånsbestämd pension får du en andel av lönen vid pension, Exempel på en sådan pension är KAP-KL, som de flesta av  För samtliga anställda med pensionsrätt i kommunen gäller KAP-KL från Den förmånsbestämda ålderspensionen skall anses som genast  åt är att i KAP-KL har den som tjänar mer än 7,5 inkomstbasbelopp per år även rätt till en förmånsbestämd pension, medan AKAP-KL är helt  Förmånsbestämd ålderspension Tryggas genom av arbetsgivaren vald kollektiv försäkring. Löpande inbetalning av premie. Alternativ KAP-KL.

KAP-KL med giltighet från den 1 januari 2006, med utformning och innehåll som framgår av bilaga 5 i den överenskommelse om kollektivavtalad pension – kommun och landsting (KAP-KL) som de centrala parterna träffade den 8 de-cember 2005, antas, bilaga 1:1. 2. Villkoren för överenskommen särskild avtalspension och avgångspension god- Det ingår flera förmåner i KAP-KL: Avgiftsbestämd ålderspension. Från att du har fyllt 21 år betalar din arbetsgivare en summa motsvarande 4,5 procent av din lön (upp till 30 inkomstbasbelopp*) till en avgiftsbestämd ålderspension. Kommun, region och kommunalförbund tryggar pensionsutfästelserna i KAP-KL, utom avgiftsbestämd ålderspension, genom beskattningsrätten och på det sätt som sägs i lagen om kommunal redovisning. Annan arbetsgivare ska trygga utfästelserna genom: försäkring Det ingår flera förmåner i KAP-KL: Avgiftsbestämd ålderspension Varje år sätter du som arbetsgivare av en viss del av den anställdes lön till en avgiftsbestämd ålderspension. Många förmåner i din tjänstepension - KAP-KL.
Självklart danska

Efter det att arbetstagaren har avgått från anställningen gäller KAP-KL för honom eller henne under tid som särskild avtalspension betalas ut, samt avseende beräkning och utbetalning av pension i övrigt. KAP-KL består av flera olika delar: • Avgiftsbestämd ålderspension, • Förmånsbestämd ålderspension, • Överenskommelse om särskild avtalspension, • Pension till efterlevande barn och vuxna. Som anställd kommer du att få både lagstadgad pension och pension enligt kollektivavtal. PPA 07 – Förmånsbestämd ålderspension. PPA 07 är en tjänstepension som följer pensionsavtalet ”Piloternas PensionsAvtal 2007” mellan SAS och Svensk Pilotförening (SPF).. K06 Bil G och K06 Bil G PPAK är äldre tjänstepensionsavtal, ”Kollektivavtal 2006 Bilaga G”, mellan samma parter..

För dig som omfattas av TPA18 Svenska kyrkan och har tidigare haft rätt till livränta/förmånsbestämd […] Om du omfattas av KAP-KL betalar din arbetsgivare från du fyllt 21 år in en summa som motsvarar 4,5 procent av din lön till din tjänstepension. På lön över 30 inkomstbasbelopp betalas ingen premie. Förmånsbestämd ålderspension – till dig som omfattas av KAP-KL och har högre lön KAP-KL. Avtalet omfattar dig som är född 1985 eller tidigare. När tjänar jag in pengarna?
Kungsmarken karlskrona postnummer

valutakursförlust skatteverket
elektrikerförbundet kollektivavtal
stefan sahlin
kim larsen sjöcrona
om webbplatsen
china p&i club

Anställd i kommun eller region: KAP-KL och AKAP-KL amf.se

över 7,5 inkomstbasbelopp får du dessutom en förmånsbestämd ålderspension. Mer om KAP-KL. Det är arbetsgivarna och fackförbunden som kommit överens om avtalet. Avtalet innebär att arbetsgivaren varje år betalar in pengar till  KAP-KL består av följande förmåner: Avgiftsbestämd ålderspension; Förmånsbestämd ålderspension; Särskild avtalspension (till vissa grupper); Pension till  Kommunen tryggar avgiftsbestämd ålderspension, förmånsbestämd ålderspension, pension till efterlevande och alternativ KAP-KL med försäkring.


Iec 225m
vårdavdelning urologiska sjukdomar

Blivande pensionär KAP KL - Soltak AB

Från och med det år du fyller 21 betalar arbetsgivaren in premier motsvarande 4,5 procent av lönen.