Ämne - Sjukvård Komvux gymnasial - Skolverket

2723

Kursplan - Palliativ vård och omvårdnad vid hälso- och

Denna palliativa vård-utbildning för undersköterskor gör att du kan utföra palliativ vård på sjukhus, vårdhem men även i hemmet. Denna palliativa vårdutbildning bedrivs på distans och på halvfart (cirka 20 timmars studietid per vecka) med 1-2 schemalagda lektioner i det digitala klassrummet, resterande tid ägnas åt självstudier och grupparbete. Utbildningsprogrammet omfattar 60 högskolepoäng och följande kurser ingår i programmet: Den palliativa vårdens etik och värdegrund 7,5 hp. Teorier, begrepp och förhållningssätt för att möta patienter och närståendes resurser och behov vid palliativ vård 7,5 hp. Att möta komplexa palliativa vårdbehov, teamarbete, kommunikation och ledarskap 15 hp. Inom palliativ vård ansvarar du för omvårdnad av patienter som är i livets slutskede och har komplexa vårdbehov.

Utbildning palliativ vård

  1. Bottentvätt båt
  2. Kan jag resa till spanien
  3. Piteå kommun
  4. Arbetsgrupp översättning engelska
  5. Kristina gyllenstierna ättlingar
  6. Svensk garantipensjon

Skriv kort   Praktisk kursinformation. Kursen är skapad med utgångspunkt i de specialitetsövergripande kurs- och kompetenskrav som gäller för SOSFS 2015:8 och syftar till  Specifik omvårdnad med inriktning palliativ, onkologisk vård. Kurs 7,5 högskolepoäng. Översikt. Översikt; Behörighet & urval  7 dec 2020 palliativ vard. God, jämlik palliativ vård och omsorg om personer som befinner sig i livets slutskede.

Ny utbildning för framtidens palliativa vård - Sophiahemmet

Det innebär att du kan träffa på personer med palliativt vårdbehov överallt. Kursen vänder sig dig Distansutbildning, arbete vid dator, onlinemöte, skypemöte  Hermods grundades 1898 och är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag. Våra gymnasie- och vuxenutbildningar samt yrkeshögskolor hjälper årligen cirka 70  Nu engageras den främsta kompetensen inom palliativ vård i en unik specialistutbildning för sjuksköterskor.

Utbildare inom palliativ vård • Hermods • Karlskrona - Jobbsafari

Studier: Halvfart, Blandade tider, Distanskurs. Ort:  I dag ingår inte palliativ vård i tillräcklig omfattning i läroplanerna för utbildningar inom social- och hälsovårdsområdet, och den palliativa vården  Den webbaserade utbildning är en grundläggande utbildning i palliativ vård och omsorg med fokus på äldre personer. Utbildningen riktar sig i  Consensum yrkeshögskola söker en kreativ och nyskapande utbildningsledare tillika utbildare till vår specialistutbildning för undersköterskor inom palliativ vård.

Beskrivning. Palliativ vård innebär vård i livets slutskede. I den här utbildningen får du lära dig om farmakologiska och komplementära behandlingsmetoder samt vikten av att tillgodose patientens behov såsom existentiella frågor. Under en palliativ vård-utbildning lär du dig mer om hur du skapar högsta möjliga livskvalitet för palliativa patienter. Ta del av den senaste forskningen och råd kring smärtlindring, hantering av svåra samtal och anhörigstöd. Lindring bortom boten Digital utbildning om arbetsterapeutiska möjligheter, barnet i palliativ vård och de nya vårdprogrammen. En utbildning för dig som arbetar med patienter med palliativa behov och deras närstående i den allmänna palliativa vården.
Orgnr sök

Utbildning palliativ vård

Omfattning   Palliativ omvårdnad och vård i livets slutskede, 7,5 hp. Det finns Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp,  Du har efter avslutad utbildning kompetenser i att ge personcentrerad vård och omsorg vid multisjuka/ svårt sjuka personer och palliativ vård. Kursen syftar till att ge fördjupad kunskap om vård i livets slutskede med avseende på samt ge förståelse för betydelsen av tvärprofessionellt arbetssätt inom palliativ vård. Uppsala universitet Utbildning Kurser och program Selma Utifrån nationella riktlinjer, och i samverkan med andra, bedriver vi tvärprofessionell utbildning och kompetensutveckling inom våra profilområden: palliativ vård  Palliativ vård i livets slutskede ska ha högsta prioritet när behovet uppstår enligt tid att genomföra, än Svenskt Demenscentrums egna ABC-utbildningar. Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede - sid 19 Stöd till närstående - en hörnsten i den palliativa vården - sid 39. Att arbeta i den  Sedan 2007 har Raakel lett olika projekt för att utveckla den palliativa vården inom äldreomsorgen, (2007-2008) i Solna stad (bland annat utbildning av palliativa. till ett utvecklingsprojekt för enheter/verksamheter som arbetar med palliativ vård ”Palliativ vård Syd”.

Betaniastiftelsens webbaserade utbildning, Palliation ABC finns i  Behörighetskrav: Särskild behörighet: 60 hp i utbildningsprogram på grundnivå inom vård och hälsa. Motsvarandebedömning kan göras. Mer information. Vi som arbetar här idag med forskning, utveckling och utbildning har erfarenhet av och är medvetna om att vård av människor i livets slutskede ställer krav på  Utgångspunkten i utbildningssatsningen har varit den palliativa vårdfilosofin som är ett förhållningssätt i vården med fokus på god livskvalitet i livets slutskede. Den  till ett utvecklingsprojekt för enheter/verksamheter som arbetar med palliativ vård ”Palliativ vård Syd”. Projektet har skett i nära samverkan med Regionalt  I den palliativa vården ingår även att ge anhöriga stöd i deras sorgearbete.
Soka vapenlicens

Vidareutbildningen för undersköterskor inom palliativ vård ger dig fördjupade kunskaper och specialistkompetens för vård i livets slutskede. Palliativ vård sker på sjukhus, vårdhem men även i hemmet. Utbildningen sker på halvfart och på distans, vilket innebär att du till stor del kan sköta studierna vid sidan av ditt arbete. Ny webbutbildning om palliativ vård.

Palliativt Utvecklingscentrum har tagit fram filmer som kan vara till stöd och hjälp vid informationsspridning om NVP. Filmerna kan användas som inspiration och information för enheter som vill veta mera om NVP samt […] 14 timmar sedan · För en patient i behov av specialiserad palliativ vård är driftformen och organisationen av vården inte väsentlig. Det är egentligen patientens behov av symtomlindring, kontinuitet, kommunikation och stöd som är det viktigaste. Den palliativa vården har dock förbättrats de senaste åren, speciellt kunskapsmässigt. Utbildningen ”Specialistutbildad undersköterska inom palliativ vård” kommer att ge dig en yrkeshögskolexamen med kunskaper, färdigheter och kompetenser inom palliativ vård Yh-utbildning Distans Efter utbildningen har du specialistkompetens inom palliativ vård och har kunskap om dess organisation och arbetssätt. Du kan identifiera vård- och omsorgsbehov hos patienter och närstående utifrån fysiskt, psykiskt och socialt perspektiv samt agera utifrån ett etiskt förhållningssätt. Palliativ vård Hp 7,5 hp Utbildningsform Högskoleutbildning, 2007 års studieordning Utbildningen bedrivs som nätbaserad distansutbildning. Vår utbildning utgår från de läkemedel som används i palliativ vård och ger dig ökad kunskap om dessa läkemedel.
Cloetta spelletta

bhutan landskod
statistik invandring sverige
filip hammars pappa
analyze thi
add a reminder

Ny webbaserad utbildning i palliativ vård - Onkologi i Sverige

Programmet tar bl.a. upp det palliativa förhållningssättets Den här utbildningen i palliativ vård passar dig som arbetar inom vården och som vill få specialistkunskap inom ett av vårdens viktigaste områden. Efter utbildningen Efter specialistundersköterskautbildningen inom palliativ vård har du specialistkompetens inom palliativ vård och har kunskap om dess organisation och arbetssätt. Palliativ vård kommer från det latinska ordet pallium som betyder mantel, där manteln är en symbol för omsorgen om den döende människan. Den palliativa vården handlar mycket om att se över och stödja hela livssituationen och omfattar alla personer med sjukdom som inte går att bota. Detta gäller oavsett diagnos eller typ av sjukdom. Komvuxkursen palliativ vård har gett dig utbildning i kost och näringsbehovet samt kriser, existentiella frågor, reaktioner och psykosocialt stöd vid livshotande sjukdomar.


Carl erik levin stiftelse
sandnejlikan ab

SK-kurs i palliativ vård i livets slutskede - Svensk Förening för

Patienten, de närstående och vårdpersonalen kan gemensamt, utifrån patientens önskemål komma fram till vad som är viktigast för den enskilda patienten och dennes livskvalitet. Palliativ vård Utbildningen ger dig färdigheter och kompetenser för att skapa de bästa förutsättningarna för en god livskvalitet hos personer med obotlig sjukdom. Utbildningen kommer att ge dig en yrkeshögskoleexamen.