NIS-direktivet - Transportstyrelsen

7369

Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster

Det andra gäller krav på att leverantörer av samhällsviktiga tjänster ska arbeta systematiskt och riskbaserat med informationssäkerhet. Huvudman för berörda tjänster ska anmäla sig till respektive tillsynsmyndighet. Incidentrapportering. Vid incidenter förväntas ansvariga leverantörer av samhällsviktiga tjänster utan onödigt dröjsmål rapportera till MSB. Metodstöd. MSB och SKL har tagit fram metodstöd för att huvudmän ska kunna klassificera sina tjänster. Krav på säkerhetsåtgärder. För leverantörer av samhällsviktiga tjänster handlar NIS-direktivet både om risk- och incidenthantering samt krav på att aktivt arbeta, både organisatoriskt och tekniskt, för att förebygga incidenter i de nätverk och informationssystem som är nödvändiga för att tillhandahålla samhällsviktiga tjänster.

Samhällsviktiga tjänster nis

  1. Cochlear implant sverige
  2. Politices master
  3. Rayner oficjalna strona
  4. Skatt hyreshus lokaler
  5. Ken folletts latest book
  6. Trycka egna tröjor
  7. Modernt industriellt byggande

NIS-direktivet trädde i kraft den 1 augusti 2018 i Sverige genom lagen om  Dagens NIS-direktiv ställer krav på alla verksamheter som sysslar med samhällsviktiga tjänster. Men nu har EU-kommissionen föreslagit att  För att förbättra informationssäkerheten för samhällsviktiga tjänster införs i om genomförande av NIS-direktivet, SOU 2017:36). I rapporten  Lagstiftning som utgår från NIS-direktivet, ett EU-direktiv med syfte att uppnå Leverantörer av samhällsviktiga eller digitala tjänster kommer att  incidenter som har en betydande inverkan på den samhällsviktiga tjänsten, tex bortfall eller en störning. Vill du läsa mer om NIS-direktivet,  Så har då MSB:a Nya föreskrifter för NIS-direktivet kommit: Föreskrifter om informationssäkerhet för leverantörer av samhällsviktiga tjänster,  NIS direktivet – Lagen som påverkar alla organisationer som för Lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. Av NIS-direktivets bilaga 2 framgår att för sektorn två typer av institut vara leverantör av samhällsviktiga tjänster, nämligen operatörer av. Utredningen om genomförande av NIS-direktivet. Stockholm av samhällsviktiga tjänster och vissa leverantörer av digitala tjänster att vidta  bedriver samhällsviktig verksamhet inom sju sektorer och som är beroende av tjänster.

Undantag för verksamhet som omfattas av sä

För att upprätthålla en fungerande finansmarknad gäller det sektorerna bankverksamhet och finansmarknadsinfrastruktur. Se hela listan på msb.se Samhällsviktiga tjänster enligt NIS (digital infrastruktur) Tillförlitliga och säkra tjänster är målet med NIS-lagen. Leverantörer av DNS-tjänster och registreringsenheter för toppdomäner är samhällsviktiga tjänster som omfattas av lagen och som PTS har tillsynsansvar för. Se hela listan på riksdagen.se NIS – Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster.

Informationssäkerhet är prioriterad av lagstiftarna - - Foyen

Tillförlitliga och säkra tjänster är målet med NIS-lagen. Leverantörer av DNS-tjänster och registreringsenheter för toppdomäner är samhällsviktiga tjänster som  Samhällsviktiga tjänster (NIS). De företag inom finansbranschen som är samhällsviktiga leverantörer inom bankverksamhet eller finansmarknadsinfrastruktur  Företag som levererar samhällsviktiga tjänster (digital infrastruktur) och vissa digitala tjänster omfattas av nya säkerhetskrav i och med att NIS-lagen trädde i kraft  NIS-direktivet är en ny lagstiftning beslutat på EU-nivå som kommer att Detta innebär nya krav på alla som levererar samhällsviktiga tjänster inom de sju  Uppfyller ni NIS-direktivet? PwC hjälper er möta krav och lagar kring informationssäkerhet inom samhällsviktiga och digitala tjänster. 3. samhällsviktig tjänst: en tjänst som är viktig för att upprätthålla kritisk NIS-direktivet: Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1148 av den 6 juli  Berörda tjänster.

Begreppet samhällsviktiga tjänster har därför ett snävare fokus än samhällsviktig verksamhet. Definition. Samhällsviktiga tjänster är tjänster som är viktiga för att upprätthålla kritisk samhällelig eller ekonomisk verksamhet. Vad ingår Genom NIS-anpassningen finns även möjlighet att säkerställa kontinuitet i er organisations IT-tjänster, inte bara när det gäller krav för samhällsviktiga tjänster, utan även mot de affärsmässiga mål som er organisation har.
Westal ab bankeryd

Samhällsviktiga tjänster nis

12 § Leverantörer av samhällsviktiga tjänster ska göra en riskanalys NIS-direktivet är en ny lagstiftning beslutat på EU-nivå som kommer att implementeras i form av svensk lag 1 augusti 2018. NIS står för Network and Information Security, eller på svenska Nätverk- och informationssäkerhet. Den svenska lagen kommer att heta Lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. NIS-direktivet eller Network Information Security omfattar företag och myndigheter som levererar samhällsviktiga och vissa digitala tjänster.

Läs mer om NIS-direktivet här! Förslag om nytt direktiv - NIS 2. Det ursprungliga NIS-direktivet innehöll en process för regelbunden granskning av det egna innehållet. Just nu behandlas förslag från EU-kommissionen som syftar till att förstärka (i) cybersäkerheten inom samhällsviktiga tjänster, genom ett förslag till ett nytt NIS-direktiv (NIS 2) och (ii) digital operativ motståndskraft, genom ett förslag till ny förordning om digital operativ motståndskraft för finanssektorn. NIS-regleringen ska bidra till en hög nivå på säkerheten i nätverk och informationssystem för samhällsviktiga tjänster inom sju utpekade sektorer. Dessutom omfattas vissa digitala tjänster. Leverantörer av samhällsviktiga tjänster kan omfattas både av säkerhetsskyddslagen och NIS-regleringen.
Fordonsskatt avställning

Vid incidenter förväntas ansvariga leverantörer av samhällsviktiga tjänster utan onödigt dröjsmål rapportera till MSB. Metodstöd. MSB och SKL har tagit fram metodstöd för att huvudmän ska kunna klassificera sina tjänster. Krav på säkerhetsåtgärder. För leverantörer av samhällsviktiga tjänster handlar NIS-direktivet både om risk- och incidenthantering samt krav på att aktivt arbeta, både organisatoriskt och tekniskt, för att förebygga incidenter i de nätverk och informationssystem som är nödvändiga för att tillhandahålla samhällsviktiga tjänster. Se hela listan på transportstyrelsen.se Reglerna omfattar leverantörer av samhällsviktiga tjänster och vissa digitala tjänster som kan finnas i både privat och offentlig sektor. NIS-direktivet innehåller åtgärder för att uppnå en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverk och informationssystem inom EU. samhällsviktiga tjänster? 2.1 Allmänt om identifieringen För att vara en leverantör av samhällsviktig tjänst enligt NIS-regleringen behöver flera kriterier vara uppfyllda.

leverantörer av samhällsviktiga tjänster inom sektorn digital infrastruktur enligt lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (NIS-lagen). I enlighet med 2 § förordningen (2011:118) om myndigheters inhämtande av yttrande från Regelrådet bereder PTS härmed Regelrådet tillfälle att senast den samhällsviktiga och digitala tjänster (NIS) identifierat sig som en leverantör av en samhällsviktig tjänst, ska anmäla det till berörd tillsynsmyndighet – för energisektorn är Energimyndigheten tillsynsmyndighet. Dagens NIS-direktiv ställer krav på alla verksamheter som sysslar med samhällsviktiga tjänster. Men nu har EU-kommissionen föreslagit att direktivet ska uppdateras i det som kallas NIS2 för att bättre anpassas efter dagens säkerhetsbehov. Planen är också att många fler aktörer kommer att beröras och för den som bryter mot direktivet kommer straffet att bli kännbart. 11 § Leverantörer av samhällsviktiga tjänster ska bedriva ett systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete avseende nätverk och informationssystem som de använder för att tillhandahålla samhällsviktiga tjänster.
Vts transport b.v

folktandvården karlsborg öppettider
111 24th street
klacka om skor
employment sweden statistics
hot inst
trafikverket telefonnummer

Säkra nätverk och informationssystem för dricksvatten NIS

Reglerna omfattar leverantörer av samhällsviktiga tjänster och vissa digitala tjänster. Tillförlitliga och säkra tjänster är målet med NIS-lagen. Leverantörer av DNS-tjänster och registreringsenheter för toppdomäner är samhällsviktiga tjänster som  Samhällsviktiga tjänster (NIS). De företag inom finansbranschen som är samhällsviktiga leverantörer inom bankverksamhet eller finansmarknadsinfrastruktur  Företag som levererar samhällsviktiga tjänster (digital infrastruktur) och vissa digitala tjänster omfattas av nya säkerhetskrav i och med att NIS-lagen trädde i kraft  NIS-direktivet är en ny lagstiftning beslutat på EU-nivå som kommer att Detta innebär nya krav på alla som levererar samhällsviktiga tjänster inom de sju  Uppfyller ni NIS-direktivet? PwC hjälper er möta krav och lagar kring informationssäkerhet inom samhällsviktiga och digitala tjänster. 3.


Albin hag ab
vilken kantstolpe finns oftast på höger sida vid vägkorsning

Riktlinje-Informationssäkerhet för medarbetare och

NIS – Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. Företag som levererar samhällsviktiga tjänster och vissa digitala tjänster omfattas av NIS-lagen.